Xếp hạng Trường Tiểu học Xuân La  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Xuân La / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Xuân La

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34888612Nguyễn Phúc Duy55A27371012660
2 33423321Nguyễn Quý Thảo Dương5A37276012787
3 33153830Lê Xuân Ngọc Mai55A47274012019
4 35072145Phạm Nguyễn Phú Tân55A47233511365
5 34890441Phan Xuân Vinh5A87209010022
6 34892032Vũ Đức Minh Tùng55A6720306496
7 34419249Nguyễn Nam Bảo55A7715955104
8 34890508Trương Thanh Tâm55A6715706946
9 34419236Nguyễn Châu Phong55A7713403170
10 35132295Trinh Trung Huy55A6713408660
11 33525705Vũ Thiện Phong5A639105134
12 35450431Nguyễn Vũ Khánh Chi55A72550892
13 34887581Ninh Đức Hiếu54A714101120
14 35253120Phạm Hải Dương55A714001861
15 35246914Phạm Mạnh Khôi55a71390415
16 35358281Phùng Uyển Nhi5A123703040
17 34891433Đoàn Vũ Gia Minh55A813501802
18 35434294Nguyễn Vũ Khánh Chi55A71320642
19 35294735Nguyễn Vũ Khánh Chi55A71300342
20 35259309Nguyễn Vũ Khánh Chi55A71280235
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616