Xếp hạng Trường Tiểu học Xuân La  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Xuân La / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Xuân La

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35133906Ngô Gia Bảo44A77495012036
2 32176189Ngô Đức Quang44A67459012077
3 35088537Nguyễn Bá Hải Anh44A87298013041
4 34887817Hồ Đại An Nam44A1721308614
5 33929017Vũ Khải Minh44A5717108633
6 31972369Nguyễn Đức Thắng44A5412107145
7 34609188Ngô Đức Quang43A6110601801
8 35390902Vũ Đình Việt Châu44A739604096
9 35189687Nguyễn Hồng Phúc44A315301801
10 35102980Trần Long44A1114101801
11 35102338Minh Trần44A1113901542
12 34888420Ngô Mạnh Cường44A1123601440
13 35155483Tào Phớ44A213301426
14 33888938Nguyễn Linh Chi43A913201488
15 35110590Trần Ngọc Mai44a112801801
16 35250473Nguyễn Hoàng Hải (A)44A712701229
17 35088532Trần Thu Hương44A1112601801
18 35125009Nguyen Thanh Phong44A1112401801
19 35127360Nguyễn Hải Nhi44a912401802
20 34890567Hoa Mai43A111901009
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616