Xếp hạng Trường Tiểu học Xuân La  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Xuân La / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Xuân La

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34104045Nguyễn Tùng Lâm22A3750908547
2 35085117Hà Anh Quân 22A17501011755
3 35096021Nguyễn Đỗ Minh Châu22a9749108423
4 35074358Nguyễn Nam Khang22A67426012757
5 35872682Phạm Hoàng Huy22A57402011951
6 35087515Nguyễn Đức Hải Đăng22A67350013446
7 34903626Nguyễn Mỹ Khuê22A57220012592
8 34916847Hồ Đại An Duy22A2416004501
9 35123765Nguyễn Linh Nga22A7214703541
10 35094394Nguyễn Anh Khoa22A6313804106
11 35129491Trần Hiểu Minh22A5413452472
12 34896533Nguyễn Tùng Lâm22A3111001392
13 35287256Nguyen Hoang Quan22A718701801
14 35074207Vũ Thảo Nhi22A628203543
15 35077415Nguyễn Diệp Chi22A16901802
16 35114156Phạm Nguyễn Hoà An22A916301801
17 35312637Nguyễn Hài Linh22A216101577
18 35075492Dương Tùng Lâm22A116101802
19 34984579Đinh Trần Khánh Lâm22A725802240
20 35150949Nguyễn Nhật Minh22A225501797
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616