Xếp hạng Trường Tiểu học Xuân La  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Xuân La / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Xuân La

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35277656Phạm Nguyễn Minh Trí11A3758508778
2 36085848Nguyễn Phạm Trí Khang 1A9758105331
3 36082692Nguyễn Ngọc Tâm Loan11A6755507857
4 35346493Trần Bảo Ngân11A97536011415
5 35144052NGÔ BẢO NGỌC11A10753306393
6 35695985Đặng Thu Hồng11A3746206771
7 35090362Ngô Bảo Ngọc11A10543503802
8 35360956Võ Hoàng Khả Ngân11A10543504628
9 35105828NGÔ BẢO NGỌC11A10543404015
10 35152517NGÔ BẢO NGỌC11A10436003095
11 35784436Nguyễn Trần Bảo Liên 11a4434204500
12 36084943Nguyễn Thế Kiên11A6731004417
13 35589053Lê Ngọc Diệp11 IPC327403665
14 35117453Nguyễn Lương Bảo Anh11A10327302237
15 35101383Phạm Chí Thành11A9327303264
16 35089877Nguyễn Bảo Trâm11A9323703482
17 36125176Phạm Tuấn Phúc11A6720802362
18 35311614Nguyễn Phương Hà Dương1A10220002445
19 35111263Phạm Chí Thành11A9219403068
20 35241622Cao Ngọc Bảo Nguyên1A2213202376
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616