Xếp hạng Trường Tiểu học Tứ Liên  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Tứ Liên / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tứ Liên

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36048273Nguyễn Trâm Anh11a10535503367
2 35365948Nguyễn Lê Phương Thao11a1223802568
3 35214455Nguyên Tân Dung11A5316402612
4 35413434Pham Trang Anh 1A3113801542
5 36019907Đỗ Huyền Anh11A11680809
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616