Xếp hạng Trường Tiểu học Đông Thái  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Đông Thái / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đông Thái

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33992133Lương Thuận Phong55A47414511866
2 33947537Lương Thuận Phong55A4633808916
3 33721692Nguyễn Uyên Linh55A17299512425
4 33980863Nguyễn Đoàn Gia Linh55a4729208164
5 35023426Cao Hùng Bách55A67249012115
6 30785276Nguyễn Mạnh Tường53a7719258877
7 35257759Lương Thuận Phong55A4418305955
8 35257111Lương Thuận Phong55A4213703239
9 35290857NGUYỄN NHẬT QUANG55A724602598
10 31895561ĐỖ KHÔI NGUYÊN52A724302394
11 33980923Nguyễn Đoàn Gia Linh55a413901029
12 35257840Nguyễn Đoàn Gia Linh55a413801206
13 35092651Tran My Truong55A112901802
14 35283937Nguyễn Kim Khánh55A71210963
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616