Xếp hạng Trường Tiểu học Đông Thái  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Đông Thái / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đông Thái

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 31432501Hà Đức Hải44A16241510460
2 35407420Hà Minh Đức44A1620009673
3 33920598Nguyễn Tuấn Thiện43A8617004243
4 35502904Đồng Ngọc Hà44A36151510001
5 34718871Nguyễn Tuấn Thiện43A8514904183
6 33924298Lê Quang Gia Bảo44A8414307145
7 30851296Phuc Khang44a1412503928
8 34045101Nguyễn Minh Quân4A1412505907
9 32367234Nguyễn Hải Vân4A426803544
10 35442656VŨ TUẤN TRUNG44A126303491
11 31261210Nguyễn Hà Linh4A414301801
12 30802743Hồ Mỹ Linh44A314301808
13 34741287Vũ tuấn trung44A114101801
14 33924295Lê Quang Gia Bảo43A813701801
15 34469933Nguyễn Đỗ Phương Thanh 44a213001370
16 34055803NINH ĐỨC VƯƠNG43A212701733
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75