Xếp hạng Trường THCS Chu Văn An  Vật lý 6

Tất cả / Trường THCS Chu Văn An / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Chu Văn An

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34736059Từ Uyển My66A7622408519
2 35128954đào quang hưng66a449804491
3 35524510Nguyễn Anh Đức6A425501267
4 35524451Nguyễn Anh Đức6A425401145
5 35524497Nguyễn Anh Đức6A41260399
6 36095631Hoàng Khoa Đôn66a11260662
7 35128921Nguyễn Sơn Tùng66A11250805
8 35053328đào quang hưng66a412401143
9 17553928Nguyễn Khánh An66A111210428
10 35379211Phạm Trung Dũng66A121170734
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239