Xếp hạng Trường THCS Hoàng Liệt  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Hoàng Liệt / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hoàng Liệt

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35347401Vũ Đức Huy77A1026903552
2 35058181Đoàn Danh Nhân77A1314301642
3 21894193Trử Thành Quang77A1013501471
4 35082076Hoàng Minh Đỉnh77A1013301101
5 35277981Vũ Đức Minh77A1113301501
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616