Xếp hạng Trường THCS Hoàng Liệt  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Hoàng Liệt / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hoàng Liệt

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35047332Lê Đức Tuấn66a126301010807
2 35434416Lê Quý Đông66A4724307240
3 35107890Vũ Minh Chiến66A3622907738
4 35146737Trần Đoàn Gia Bảo66A6620008083
5 26555581Đinh Khắc Việt Hải 66a1518407325
6 33533114Phùng Võ Thanh Phương66A6516206746
7 35580372Tr Ng Mai Phuong66a9615604970
8 35421356HOÀNG THỦY ANH66A1729102817
9 35028501HOÀNG THỦY ANH66A1728503553
10 35063379Lê Ngọc Diệp Anh66A1427903488
11 35366474HOÀNG THỦY ANH66A1727702913
12 20917660Nguyễn Duy Bảo66A1 37205217
13 35248220Trần Ngọc Quỳnh66A1514401802
14 35601755Nguyễn Minh Quang66A114301694
15 35397910to ngoc bach66A213801259
16 35952881Nguyễn Quỳnh Ngân 66a413601683
17 24903381Lương Minh Thành61A11320526
18 35311571Tran Nguyen Mai Phuong66a91290912
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616