Xếp hạng Trường THCS Tô Vĩnh Diện  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Tô Vĩnh Diện / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Tô Vĩnh Diện

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35590658Đinh Thanh Lâm77A1716106797
2 35726642Mai Tiến Phong77A228703037
3 35253572Đinh Thanh Lâm77A126102253
4 35190390Đinh Thanh Lâm77A112301432
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616