Xếp hạng Trường THCS Tam Khương  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Tam Khương / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Tam Khương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35989954Huy Hoàng99A17276012733
2 36019414Lý Ngọc Sang99A37229011134
3 36002696Nguyễn Yến Linh99A37216012299
4 35981738Nguyễn Hữu Việt Khánh99A27206012509
5 35994954Đoàn Minh Anh 99A17185010927
6 35981701Đỗ Thu Hằng99a27176012253
7 35995012Giang Ánh Quỳnh99A17174011268
8 36039430Nguyên Phương Tai99A3714407585
9 36013746Đặng Thu Trang99A37142010534
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616