Xếp hạng Trường THCS Tam Khương  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Tam Khương / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Tam Khương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35947349Lê Trúc Linh77A17330013339
2 35759576Nguyễn Anh Thư77A17281011095
3 35790841Lê Minh Vũ77A1721108822
4 35773501Trần Minh Ánh77A17201010196
5 35931730Nguyễn Linh Chi 77A17179012062
6 35941076Lê Quang Minh77a1717509774
7 35957437Nguyễn Hoàng Anh Khôi77A1715709390
8 35767697Tạ Ngọc Hà77A1715408162
9 35775587Nguyễn Lâm Bình77a1714509830
10 35768568Đặng Thị Ngọc Anh77A17144010644
11 35941356Nguyễn Anh Đức77A1713606530
12 35791703Đinh Minh Thư77a1713608067
13 35773305Vũ Minh Đức77A1712209196
14 35956056Trần Thục Uyên77a124103006
15 35940883Nguyễn Hà Gia Linh7A111601801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616