Xếp hạng Trường THCS Tam Khương  Toán Tiếng Anh 7

Tất cả / Trường THCS Tam Khương / Toán Tiếng Anh  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Tam Khương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35947349Lê Trúc Linh77A17287012509
2 35759576Nguyễn Anh Thư77A17240010367
3 35773501Trần Minh Ánh77A1716909369
4 35790841Lê Minh Vũ77A1715607517
5 35767697Tạ Ngọc Hà77A1713209000
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616