Xếp hạng Trường Tiểu học Dịch Vọng A  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Dịch Vọng A / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Dịch Vọng A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35042298Nguyen Xuan Bach55I624107255
2 35480472Phạm Thái Sơn55I412505673
3 35031570Phạm Sơn Bách55E16101535
4 35234328Nguyễn Minh Hiển55B25801490
5 35446446Phạm Thái Sơn55I13001244
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616