Xếp hạng Trường Tiểu học Dịch Vọng A  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Dịch Vọng A / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Dịch Vọng A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35838580Nguyễn Hải Ninh 33I621303195
2 35023455Dang Minh Thu33H6211010722
3 36013829Nguyễn Hải Linh33A117001801
4 35285240Bùi Khánh An33M16401801
5 34294848Ngo Hung Son33D15201641
6 35507854hoang thuy thuy331350905
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75