Xếp hạng Trường THCS Yên Hòa  Vật lý 7

Tất cả / Trường THCS Yên Hòa / Vật lý  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Yên Hòa

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32834500 Việt Huy hehehehe 77A8 720505690
2 35127204trần viết hải đẹp trai yêu vật lý 77a1038504096
3 12021809Tô Phạm Bảo Duy77A424402037
4 34301295uáh hấu hải76a101250685
5 32633737Vương Hoàng Hiếu76A1111701006
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616