Xếp hạng Trường Tiểu học Đông Ngạc A  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Đông Ngạc A / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đông Ngạc A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35199557Vũ Quang Long11A1658407477
2 35272570Vũ Anh Minh11A6648306816
3 35116243Trần Doãn Phương Chi11A3333102910
4 35694566Hoàng Anh Thư11a7218403603
5 35342072Nguyễn Thành Trung11A3214903604
6 35946646VU UYEN MINH 11A7113401667
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616