Xếp hạng Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35072051Hoàng Anh Thư44A1746856757
2 36030274Phạm Thu Nguyệt44A17408511684
3 36031707Trần Xuân Bách44A17394011430
4 35037885Phạm Thu Nguyệt4A1630709667
5 35094931Nguyễn Hà Minh Nguyên44A1727009554
6 30711130TRẦN XUÂN BÁCH4A1626009964
7 36030050Phạm Phương Mai44A17257010060
8 35885788Vũ Huy Minh Đức44A17251013300
9 36015602Nguyễn Hoàng Ngân44A97206512543
10 35039214Trần Huy Hoàng44a17191012063
11 35830545Vũ Thủy Tiên44a67189012359
12 34002573Lương Đình Vượng44A2718757995
13 36033753Lưu Ngô An Trúc44a27149012146
14 35079787Quách Thế Hùng44a1612806155
15 35945334Nguyễn Minh Nguyệt44a1512655220
16 35850056Vũ Thủy Tiên44a638203980
17 35077568Võ Văn Huy Hàng44A137903938
18 35062012Nguyễn Đức Minh44a326103253
19 36030085cao Kim Ngân44A134701431
20 35019384Đỗ Lữ Khánh Huyền 44A214701785
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616