Xếp hạng Trường THCS Đức Giang  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Đức Giang / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đức Giang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35261966Trần Dương Hoàng66a1380885

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75