Xếp hạng Trường THCS Kim Chung  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Kim Chung / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Kim Chung

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36150692Lê Quang Bách77A13501369
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616