Xếp hạng Trường THCS Hoàng Diệu  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Hoàng Diệu / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hoàng Diệu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35719441Đào Danh Tú66B16301809
2 34357736Nguyễn Thị Phương Thanh66A25001879
3 35075407Nguyễn Văn A66c12801801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616