Xếp hạng

Tất cả / Vĩnh Phúc

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Vĩnh Phúc Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Xuyên1,216980
2Huyện Lập Thạch61920
3Huyện Tam Dương381120
4Huyện Vĩnh Tường2,927380
5Huyện Yên Lạc4,1411960
6Thành phố Vĩnh Yên1,81690
7Tam Đảo5300
8Thị xã Phúc Yên366560
9Huyện Sông Lô1,635170

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7