Xếp hạng

Tất cả / Vĩnh Phúc

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Vĩnh Phúc Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Xuyên1,197990
2Huyện Lập Thạch60620
3Huyện Tam Dương373120
4Huyện Vĩnh Tường2,888380
5Huyện Yên Lạc4,0911920
6Thành phố Vĩnh Yên1,76670
7Tam Đảo5000
8Thị xã Phúc Yên351550
9Huyện Sông Lô1,612170

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60