Xếp hạng

Tất cả / Vĩnh Phúc

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Vĩnh Phúc Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bình Xuyên1,045980
2Huyện Lập Thạch58910
3Huyện Tam Dương345120
4Huyện Vĩnh Tường2,660370
5Huyện Yên Lạc3,707950
6Thành phố Vĩnh Yên1,49960
7Tam Đảo4200
8Thị xã Phúc Yên311550
9Huyện Sông Lô1,467170

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e