n

Xếp hạng

Tất cả>Tuyên Quang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Tuyên Quang

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chiêm Hóa000
2Huyện Hàm Yên000
3Huyện Na Hang000
4Huyện Sơn Dương000
5Huyện Yên Sơn000
6Thành phố Tuyên Quang000
7Huyện Lâm Bình000

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Fri Nov 17 08:49:05 UTC 2017 · Version: 863 · Branch · Slug: 57094961e36ef8e43f593af74b19b06fd40692a7