Xếp hạng

Tất cả / Quảng Ngãi

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Ngãi Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ba Tơ400
2Huyện Bình Sơn4860
3Huyện Đức Phổ2100
4Huyện Lý Sơn300
5Huyện Minh Long300
6Huyện Mộ Đức3500
7Huyện Nghĩa Hành1800
8Huyện Sơn Hà630
9Huyện Sơn Tây100
10Huyện Sơn Tịnh1510
11Huyện Trà Bồng1500
12Huyện Tư Nghĩa2210
13Thành phố Quảng Ngãi64110
14Huyện Tây Trà000

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.16 · Branch · Slug: 141602da1c1c5e417d4f6edf51a39106699fd64e