Xếp hạng

Tất cả / Quảng Ngãi

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Ngãi Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ba Tơ100
2Huyện Bình Sơn2060
3Huyện Đức Phổ1000
4Huyện Lý Sơn100
5Huyện Minh Long000
6Huyện Mộ Đức1900
7Huyện Nghĩa Hành900
8Huyện Sơn Hà410
9Huyện Sơn Tây000
10Huyện Sơn Tịnh800
11Huyện Trà Bồng500
12Huyện Tư Nghĩa600
13Thành phố Quảng Ngãi3450
14Huyện Tây Trà000

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.0.29 · Branch · Slug: 2fd36d568609a4ae1d8e5a5cefa41f5e9cbe2674