Xếp hạng

Tất cả / Quảng Ngãi

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Ngãi Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ba Tơ1410
2Huyện Bình Sơn1972170
3Huyện Đức Phổ99180
4Huyện Lý Sơn630
5Huyện Minh Long130
6Huyện Mộ Đức181100
7Huyện Nghĩa Hành10071
8Huyện Sơn Hà3700
9Huyện Sơn Tây300
10Huyện Sơn Tịnh9260
11Huyện Trà Bồng3630
12Huyện Tư Nghĩa5771
13Thành phố Quảng Ngãi326474
14Huyện Tây Trà300

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.12 · Branch · Slug: 480e3a41807aa6a7adfda2b3e753f33bcfd9fef8