Xếp hạng

Tất cả / Quảng Ngãi

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Ngãi Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ba Tơ400
2Huyện Bình Sơn6160
3Huyện Đức Phổ2800
4Huyện Lý Sơn400
5Huyện Minh Long300
6Huyện Mộ Đức4400
7Huyện Nghĩa Hành2510
8Huyện Sơn Hà630
9Huyện Sơn Tây100
10Huyện Sơn Tịnh1810
11Huyện Trà Bồng1900
12Huyện Tư Nghĩa2720
13Thành phố Quảng Ngãi97140
14Huyện Tây Trà000

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7