Xếp hạng

Tất cả / Quảng Ngãi

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Ngãi Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ba Tơ420
2Huyện Bình Sơn30130
3Huyện Đức Phổ1840
4Huyện Lý Sơn040
5Huyện Minh Long100
6Huyện Mộ Đức4620
7Huyện Nghĩa Hành830
8Huyện Sơn Hà330
9Huyện Sơn Tây000
10Huyện Sơn Tịnh1220
11Huyện Trà Bồng810
12Huyện Tư Nghĩa2210
13Thành phố Quảng Ngãi72300
14Huyện Tây Trà000
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854