Xếp hạng

Tất cả / Quảng Ngãi

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Ngãi Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ba Tơ400
2Huyện Bình Sơn3860
3Huyện Đức Phổ1700
4Huyện Lý Sơn300
5Huyện Minh Long200
6Huyện Mộ Đức3100
7Huyện Nghĩa Hành1600
8Huyện Sơn Hà530
9Huyện Sơn Tây100
10Huyện Sơn Tịnh1410
11Huyện Trà Bồng900
12Huyện Tư Nghĩa1810
13Thành phố Quảng Ngãi54110
14Huyện Tây Trà000

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795