Xếp hạng

Tất cả / Quảng Ngãi

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Ngãi Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ba Tơ400
2Huyện Bình Sơn5760
3Huyện Đức Phổ2400
4Huyện Lý Sơn400
5Huyện Minh Long300
6Huyện Mộ Đức4000
7Huyện Nghĩa Hành2210
8Huyện Sơn Hà630
9Huyện Sơn Tây100
10Huyện Sơn Tịnh1710
11Huyện Trà Bồng1600
12Huyện Tư Nghĩa2410
13Thành phố Quảng Ngãi76120
14Huyện Tây Trà000

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.204 · Branch · Slug: b2acfb40933e6813eb2e3f7047682f388e58669e