Xếp hạng

Tất cả / Quảng Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bố Trạch3420
2Huyện Lệ Thủy2240
3Huyện Minh Hóa800
4Huyện Quảng Ninh3500
5Huyện Quảng Trạch2910
6Huyện Tuyên Hóa1700
7Thành phố Đồng Hới138220
8Thị xã Ba Đồn2420

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60