Xếp hạng

Tất cả / Quảng Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bố Trạch3320
2Huyện Lệ Thủy1740
3Huyện Minh Hóa700
4Huyện Quảng Ninh2800
5Huyện Quảng Trạch2510
6Huyện Tuyên Hóa1600
7Thành phố Đồng Hới10660
8Thị xã Ba Đồn2020

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e