Xếp hạng

Tất cả / Quảng Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bố Trạch1420
2Huyện Lệ Thủy1340
3Huyện Minh Hóa400
4Huyện Quảng Ninh2600
5Huyện Quảng Trạch1800
6Huyện Tuyên Hóa1200
7Thành phố Đồng Hới7740
8Thị xã Ba Đồn700

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.0.392 · Branch · Slug: abc116bb455981c479a6d9d7de787d2a194e3201