Xếp hạng

Tất cả / Quảng Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bố Trạch3920
2Huyện Lệ Thủy2740
3Huyện Minh Hóa900
4Huyện Quảng Ninh3700
5Huyện Quảng Trạch3110
6Huyện Tuyên Hóa2500
7Thành phố Đồng Hới150220
8Thị xã Ba Đồn3020

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7