Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy29180
2Huyện Hải Hậu1.46730
3Huyện Mỹ Lộc65153
4Huyện Nam Trực1.372682
5Huyện Nghĩa Hưng3150
6Huyện Trực Ninh574211
7Huyện Vụ Bản252233
8Huyện Xuân Trường17870
9Huyện Ý Yên102985
10Thành phố Nam Định224141

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Feb 22 08:44:27 UTC 2018 · Version: 1593 · Branch · Slug: 68748201a6dcad236530fee886deee4d9dbd2d10