Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy2020
2Huyện Hải Hậu63040
3Huyện Mỹ Lộc26230
4Huyện Nam Trực2,728270
5Huyện Nghĩa Hưng16200
6Huyện Trực Ninh687150
7Huyện Vụ Bản153170
8Huyện Xuân Trường43640
9Huyện Ý Yên108540
10Thành phố Nam Định271140

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7