Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy1310
2Huyện Hải Hậu61120
3Huyện Mỹ Lộc23210
4Huyện Nam Trực2,397260
5Huyện Nghĩa Hưng10200
6Huyện Trực Ninh649150
7Huyện Vụ Bản131170
8Huyện Xuân Trường42830
9Huyện Ý Yên69500
10Thành phố Nam Định186140

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e