Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy400
2Huyện Hải Hậu20000
3Huyện Mỹ Lộc320
4Huyện Nam Trực539190
5Huyện Nghĩa Hưng200
6Huyện Trực Ninh18400
7Huyện Vụ Bản2100
8Huyện Xuân Trường8600
9Huyện Ý Yên1730
10Thành phố Nam Định6330

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.0.18 · Branch · Slug: 9d91bce40c421502d155b8c9dab0ca96d601e9f6