Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy36180
2Huyện Hải Hậu1.50931
3Huyện Mỹ Lộc68153
4Huyện Nam Trực1.566682
5Huyện Nghĩa Hưng3250
6Huyện Trực Ninh585221
7Huyện Vụ Bản261233
8Huyện Xuân Trường18580
9Huyện Ý Yên117995
10Thành phố Nam Định255161

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c