Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy810
2Huyện Hải Hậu37000
3Huyện Mỹ Lộc13140
4Huyện Nam Trực1,346220
5Huyện Nghĩa Hưng620
6Huyện Trực Ninh52020
7Huyện Vụ Bản83150
8Huyện Xuân Trường23420
9Huyện Ý Yên3980
10Thành phố Nam Định12670

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.0.391 · Branch · Slug: 90c4c46640ea956c4cfd6844268418fada87db97