none

Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy2130
2Huyện Hải Hậu63850
3Huyện Mỹ Lộc28230
4Huyện Nam Trực2,766270
5Huyện Nghĩa Hưng16200
6Huyện Trực Ninh707150
7Huyện Vụ Bản158170
8Huyện Xuân Trường44040
9Huyện Ý Yên122570
10Thành phố Nam Định299150

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112