Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy1820
2Huyện Hải Hậu62230
3Huyện Mỹ Lộc24220
4Huyện Nam Trực2,674260
5Huyện Nghĩa Hưng12200
6Huyện Trực Ninh665150
7Huyện Vụ Bản143170
8Huyện Xuân Trường43330
9Huyện Ý Yên87540
10Thành phố Nam Định245140

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.195 · Branch · Slug: f89e60c46ea8657a9397c22131b4475c9a001c60