Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy21140
2Huyện Hải Hậu21780
3Huyện Mỹ Lộc13170
4Huyện Nam Trực3,0031000
5Huyện Nghĩa Hưng75460
6Huyện Trực Ninh103440
7Huyện Vụ Bản118150
8Huyện Xuân Trường89100
9Huyện Ý Yên81390
10Thành phố Nam Định186450
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1132 · Branch · Slug: c0e4608602da66d30d79f09d562a6d63c6ac2854