none

Xếp hạng

Tất cả / Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy20140
2Huyện Hải Hậu19880
3Huyện Mỹ Lộc12160
4Huyện Nam Trực2,650990
5Huyện Nghĩa Hưng23460
6Huyện Trực Ninh92420
7Huyện Vụ Bản102140
8Huyện Xuân Trường77100
9Huyện Ý Yên57380
10Thành phố Nam Định162300
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1115 · Branch · Slug: 10e222cf34449126c8bcb5f64b44d826728d35be