Xếp hạng

Tất cả / Bình Phước

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bình Phước Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Thị xã Bình Long3040
2Huyện Bù Đăng1531022
3Huyện Đồng Phú4800
4Huyện Lộc Ninh3121
5Thị xã Phước Long2040
6Thị xã Đồng Xoài6890
7Huyện Chơn Thành51551
8Huyện Bù Đốp3850
9Huyện Hớn Quản3690
10Huyện Bù Gia Mập9010
11Huyện Phú Riềng36180

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.12 · Branch · Slug: 480e3a41807aa6a7adfda2b3e753f33bcfd9fef8