Xếp hạng

Tất cả / Bình Phước

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bình Phước Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Thị xã Bình Long730
2Huyện Bù Đăng47320
3Huyện Đồng Phú980
4Huyện Lộc Ninh510
5Thị xã Phước Long210
6Thị xã Đồng Xoài3100
7Huyện Chơn Thành17550
8Huyện Bù Đốp800
9Huyện Hớn Quản700
10Huyện Bù Gia Mập1300
11Huyện Phú Riềng1100

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795