/>

Thông báo mở vòng thi số 2 Violympic Toán Tiếng Việt

04:56 30/09/2019

Môn Toán Tiếng Việt tiếp tục mở vòng thi mới ngày 01/10/2019

Đúng 8h30 sáng mai ngày 01/10/2019, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 2 môn Toán Tiếng Việt qua Internet năm học 2019 – 2020. 

Với các vòng thi tự luyện, BTC cuộc thi có chức năng Thi lại để các bạn học sinh có thể luyện tập được các vòng thi nhiều hơn. Đối với các em học sinh đủ điểm hoàn thành vòng thi số 1, để thi được vòng số 2 này các em cần bấm vào nút nộp kết quả để chuyển lên thi vòng mới.

Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi số 2 đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2