Thông báo mở vòng thi số 4 Violympic Toán Tiếng Việt

05:58 15/11/2021

Môn Toán Tiếng Việt tiếp tục mở vòng thi mới ngày 16/11/2021

Đúng 8h30 sáng mai ngày 16/11/2021, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 4 môn Toán Tiếng Việt qua Internet năm học 2021 – 2022. 

Lưu Ý:

Đối với các em học sinh:

  • Tại các vòng thi tự luyện, các em có thể sử dụng tính năng Thi lại để có thể luyện tập được các vòng thi nhiều hơn.
  • Khi các em học sinh đủ điểm hoàn thành vòng thi số 3, để thi được vòng số 4 này các em cần bấm vào nút Nộp kết quả để chuyển lên thi vòng mới. Vì trong quá trình hỗ trợ có nhiều em bỏ qua bước này nên không thể chuyển lên vòng mới để thi tiếp.

Đối với giáo viên xác thực tài khoản:

  • Ảnh tải lên phải là PNG, JPEG hoặc JPG và đúng mẫu. Không tải lên định dạng khác và không tải ảnh chân dung giáo viên lên. Tất cả trường hợp không hợp lệ BTC sẽ từ chối hết để làm lại.
  • Đối với thầy cô bị báo lỗi REQUEST FAILED WITH STATUS CODE 413 xin vui lòng giảm dung lượng ảnh xuống vì ảnh tải lên quá dung lượng cho phép

Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931