Thông báo mở vòng số 03 Violympic Vật Lý

06:03 08/11/2021

Đúng 8h30 sáng mai ngày 09/11/2021, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 3 môn Vật Lý qua Internet năm học 2021 – 2022.

Với các vòng thi tự luyện, các em có thể sử dụng tính năng Thi lại để có thể luyện tập được các vòng thi nhiều hơn. Đối với các em học sinh đủ điểm hoàn thành vòng thi số 2, để thi được vòng số 3 này các em cần bấm vào nút nộp kết quả để chuyển lên thi vòng mới.Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi số 3 đạt kết quả tốt nhất.

BTC có một số lưu ý đối với Giáo viên và Cán bộ quản lý:

  • BTC khuyến khích các Thầy Giáo, Cô Giáo và Cán bộ quản lý xác thực tài khoản quản lý sớm để gần đến vòng thi các cấp không phải chờ lâu.
  • Lưu ý ảnh tải lên phải là PNG, JPEG hoặc JPG và đúng mẫu.
  • Không tải lên định dạng khác và không tải ảnh chân dung giáo viên lên.
  • Chọn cấp độ quản lý đúng với thông tin đơn vị xác thực tài khoản.
  • Tất cả các trường hợp không hợp lệ BTC sẽ từ chối xác thực và phải làm lại từ đầu.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931