Thông báo mở vòng thi đầu tiên Violympic Vật lí năm học 2021-2022

03:55 27/09/2021

BTC Violympic trân trọng thông báo

Đúng 8h30 ngày 28/09/2021, vòng thi tự luyện đầu tiên chương trình Violympic môn thi Vật lí năm học 2021 – 2022 sẽ chính thức được mở trên toàn quốc.

BTC xin chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1179 · Branch · Slug: b02c98f6fb0fe44c79f7349e0f3aeaf50100e25c