Thông báo mở tự do vòng số 9

06:36 02/04/2021

BTC Violympic trân trọng thông báo!

Hiện tại vòng thi cấp Tỉnh dành cho các đơn vị khảo sát và đánh giá học sinh đã kết thúc thành công ca cuối cùng vào lúc 18h00 ngày 02/04/2021.

Bắt đầu từ 19h00 ngày 02/04/2021 BTC sẽ mở hệ thống vòng thi số 09, học sinh vào thi sẽ không cần mã. Các em học sinh chưa có điều kiện tham gia tại các điểm thi cần hoàn thành vòng thi này để tiếp tục tham gia các vòng tiếp theo.

BTC sẽ bắt đầu cấp giấy chứng nhận online cho học sinh dự thi vòng cấp Tỉnh đạt điểm số từ 250 điểm trở lên từ ngày 07/04/2021, giấy chứng nhận sẽ có đánh giá xếp hạng 200 học sinh đứng đầu toàn quốc theo từng khối lớp và từng môn thi.

Học sinh thi tự do đạt từ 500 điểm trở lên cũng sẽ được hệ thống cấp giấy chứng nhận.

Chúc tất cả mọi người có những ngày cuối tuần vui vẻ!!!

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1178 · Branch · Slug: 19b8a031584d9a91387233162c02ca90c35f15b2