/>

Lịch thi vòng các cấp và ca thi vòng Quốc Gia Violympic 2020-2021

03:21 05/03/2021

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia xin trân trọng thông báo!

Lịch thi vòng cấp Quận Huyện, Tỉnh/Thành Phố và các ca thi vòng Quốc Gia như sau:

Ca thi vòng Quốc Gia cho các khối lớp cụ thể như sau:

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2