/>

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận online vòng cấp Trường

02:58 29/01/2021

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia trân trọng thông báo!

Việc cấp giấy chứng nhận online cho học sinh cấp Trường sẽ dời lịch, bắt đầu từ ngày 04/02/2021.

  • Giấy chứng nhận online sẽ được cấp trực tiếp vào tài khoản học sinh và trong phần quản lý kết quả của giáo viên quản lý.
  • Yêu cầu các em học sinh sửa lại thông tin Họ và tên chuẩn tiếng Việt có dấu.
  • Học sinh dự thi có mã tại các trường đạt điểm 250 điểm trở lên sẽ được cấp giấy chứng nhận.
  • Học sinh đạt top 200 trở lên tại mỗi khối lớp sẽ được xếp hạng giấy chứng nhận. Học sinh còn lại sẽ không có xếp hạng.
  • Học sinh thi tự do tại vòng số 07 đạt 500 điểm trở lên sẽ được cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận online này cũng không có xếp hạng.

Chúc tất cả mọi người có những ngày cuối tuần vui vẻ!!!

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2