/>

Thông báo chuyển phát quà tặng vòng quay Violympic

04:48 26/01/2021

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia trân trọng thông báo!

Bắt đầu ngày mai (27/01/2021) BTC Violympic sẽ bắt đầu gửi quà tặng cho các học sinh nhận được thưởng tại chương trình vòng quay Violympic đã đăng ký thông tin nhận thưởng tại form mẫu của BTC.

Danh sách chi tiết các em xem TẠI ĐÂY

Hiện tại còn nhiều học sinh thiếu thông tin để chuyển quà, BTC đã công bố danh sách ID các em vui lòng kiểm tra thông tin của mình nếu trùng khớp với ID còn trống thông tin vui lòng gửi mail về email của BTC để được xác nhận và nhận thưởng theo các mẫu thông tin sau:

  1. Tiêu đề mail: Xác nhận lại địa chỉ vòng quay Violympic
  2. ID nhận thưởng:………
  3. Số điện thoại đã đăng ký tài khoản cho ID ở mục 2:………..
  4. Số điện thoại người nhận:………….
  5. Địa chỉ nhận người nhận:………….

Đối với các trường hợp nhận được voucher học bổng BTC sẽ gửi cho các em thông qua email của BTC và sẽ có các bạn liên hệ qua điện thoại để hướng dẫn kích hoạt.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2