/>

Thông báo mở tự do vòng số 07

06:01 22/01/2021

BTC Violympic trân trọng thông báo!

Hiện tại vòng thi cấp Trường dành cho các đơn vị khảo sát và đánh giá học sinh đã kết thúc thành công ca cuối cùng vào lúc 18h00 ngày 22/01/2021.

Bắt đầu từ 19h00 ngày 22/01/2021 BTC sẽ mở hệ thống vòng thi số 07, học sinh vào thi sẽ không cần mã. Các em học sinh chưa có điều kiện tham gia tại các Trường cần hoàn thành vòng thi này để tiếp tục tham gia các vòng tiếp theo.

BTC sẽ bắt đầu cấp giấy chứng nhận online cho học sinh dự thi vòng cấp Trường đạt điểm số từ 250 điểm trở lên từ ngày 29/01/2021, giấy chứng nhận sẽ có đánh giá xếp hạng học sinh theo từng khối lớp và từng môn thi.

Chúc tất cả mọi người có những ngày cuối tuần vui vẻ!!!

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2