Thông báo mở vòng thi đầu tiên Violympic Vật lí năm học 2020-2021

04:19 28/09/2020

BTC Violympic trân trọng thông báo

Đúng 8h30 ngày 29/09/2020, vòng thi tự luyện đầu tiên chương trình Violympic môn thi Vật lí năm học 2020 – 2021 sẽ chính thức được mở trên toàn quốc.

BTC xin chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1174 · Branch · Slug: 1b8ee222acef78903a807ca6aa5c1363cf779570