Thông báo mở vòng thi đầu tiên Violympic năm học 2020-2021

04:02 14/09/2020

BTC Violympic trân trọng thông báo

Đúng 8h30 ngày 15/09/2020, vòng thi tự luyện đầu tiên chương trình Violympic môn thi Toán Tiếng Việt năm học 2020 – 2021 sẽ chính thức được mở trên toàn quốc.

Điểm tối đa các em học sinh dự thi vòng tự luyện có thể đạt là 1000 điểm. BTC xin chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi đạt kết quả tốt nhất. 

Hiện tại BTC đã hoàn thành nâng cấp khối lớp cho năm hoc 2020 – 2021, các em học sinh vui lòng đăng nhập vào tài khoản để cập nhật lại thông tin đúng với năm học mới của mình.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187