/>

Thông báo về việc tự động nâng khối lớp cho các em học sinh năm học 2020-2021

06:04 31/08/2020

Để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic năm học mới 2020 – 2021, Ban tổ chức xin thông báo:

+ Ngày 01/09/2020 – 14/09/2020, BTC sẽ tạm dừng chức năng thi tự do và hệ thống sẽ tự động nâng khối lớp cho toàn bộ các em học sinh đăng ký tài khoản trong hệ thống Violympic trước ngày 01/09/2020. Các em đăng ký tài khoản từ ngày 01/09/2020 trở đi sẽ được BTC giữ nguyên khối lớp như đã đăng ký.

Lịch thi năm học 2020 – 2021 dự kiến như sau:

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

` In bài này

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2