Lịch thi Quốc gia Violympic năm học 2021-2022

06:04 06/04/2022

BTC Violympic quốc gia trân trọng thông báo!

Lịch thi quốc gia năm học 2021 – 2022 dự kiến như sau:

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

` In bài này

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5