Thông báo về việc nhận thưởng Thử Thách vòng Quốc Gia

10:33 30/07/2020

Ban tổ chức Violympic trân trọng thông báo!

Do ảnh hưởng của tình hình dịch nên năm học 2019 – 2020 BTC Violympic sẽ không tổ chức Lễ Vinh danh và trao thưởng.

  • Toàn bộ Giấy chứng nhận đạt giải của học sinh tại các cụm BTC đã hoàn thành chuyển về cán bộ phụ trách các cụm thi trên toàn Quốc. Huy chương và quà tặng hiện vật (nếu nằm trong danh sách nhận thưởng) BTC sẽ gửi về sau cho các em.
  • Giấy chứng nhận và phần thưởng hiện vật của học sinh top 100 thử thách vòng Quốc Gia sẽ được gửi về tận nhà cho các em. Địa chỉ chuyển phát quà tặng đã được BTC gửi xác nhận qua email.
  • Tất cả các trường hợp đã gửi lại mail xác nhận cho BTC thì sẽ nhận được phản hồi khi BTC gửi giấy chứng nhận và quà tặng hiện vật (nếu nằm trong danh sách nhận thưởng), BTC sẽ gửi lần lượt từ cũ đến mới
  • Hiện tại vẫn còn nhưng học sinh bị sai thông tin không phản hồi về cho BTC, những bạn này cần viết email gửi về để BTC kiểm tra và xác nhận thông tin.
  • Các trường có nhiều học sinh bị sai thông tin về email hoặc muốn đăng ký đại diện của trường nhận hộ học sinh thì có thể lập danh sách về cho BTC BTC hướng dẫn các thủ tục nhận thay học sinh.

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG, QĐ-FPT

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VÒNG QUỐC GIA.

DANH SÁCH TOP 100 THỬ THÁCH VÒNG QUỐC GIA MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT.

DANH SÁCH TOP 100 THỬ THÁCH VÒNG QUỐC GIA MÔN TOÁN TIẾNG ANH.

DANH SÁCH TOP 100 THỬ THÁCH VÒNG QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1174 · Branch · Slug: 1b8ee222acef78903a807ca6aa5c1363cf779570