Thông báo về việc nhận thưởng vòng Quốc Gia

06:49 14/07/2020

Ban tổ chức Violympic trân trọng thông báo!

Chương trình Violympic năm học 2019 – 2020 hiện tại đã hoàn thành vòng Quốc Gia. Hiện tại BTC đã rà soát và hoàn thành giấy chứng nhận cho học sinh đoạt giải Quốc Gia và học sinh top 100 Thử thách Quốc Gia.(Danh sách các em xem ở link cuối bài)

Do ảnh hưởng của tình hình dịch nên năm học 2019 – 2020 BTC Violympic sẽ không tổ chức Lễ Vinh danh và trao thưởng.

  • Giấy chứng nhận, phần thưởng hiện vật và huy chương của những học sinh đoạt giải Quốc Gia sẽ được BTC chuyển về các cán bộ phụ trách các cụm thi trên toàn quốc và sẽ ưu tiên gửi giấy chứng nhận về trước ngay trong tuần này.
  • Giấy chứng nhận và phần thưởng hiện vật của học sinh top 100 thử thách vòng Quốc Gia sẽ được gửi về tận nhà cho các em. Địa chỉ chuyển phát quà tặng sẽ được xác nhận qua email.
  • Do email gửi đi bị giới hạn số lượng gửi hàng ngày nên sẽ có bạn được gửi trước có bạn được gửi sau. Khi các bạn nhận được email vui lòng xác nhận đúng theo yêu cầu của BTC để nhận quà trong thời gian sớm nhất.
  • Hiện tại vẫn còn nhưng học sinh bị sai thông tin không phản hồi về cho BTC, những bạn này sẽ nhận được giấy chứng nhận và quà tặng (nếu có) sau khi có thông tin đúng để sửa lại.

Hiện tại BTC đã hoàn thành việc gửi email xác nhận địa chỉ nhận phần thưởng chặng đua số 08 thế vận hội Violympic. Khi các bạn nhận được email vui lòng xác nhận đúng theo yêu cầu của BTC để nhận quà trong thời gian sớm nhất.

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG, QĐ-FPT

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VÒNG QUỐC GIA.

DANH SÁCH TOP 100 THỬ THÁCH VÒNG QUỐC GIA MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT.

DANH SÁCH TOP 100 THỬ THÁCH VÒNG QUỐC GIA MÔN TOÁN TIẾNG ANH.

DANH SÁCH TOP 100 THỬ THÁCH VÒNG QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1174 · Branch · Slug: 1b8ee222acef78903a807ca6aa5c1363cf779570