Mở chặng đua số 09 Thế vận hội Violympic

07:16 07/07/2020

Thế vận hội Violymic tiếp tục mở vòng thi mới ngày 07/07/2020

Đúng 8h00 sáng nay ngày 07/07/2020, Ban tổ chức chính thức mở chặng đua số 09 Thế vận hội Violympic năm học 2019 – 2020. 

Tại vòng thi chặng đua số 08 BTC đang tiến hành thống kê xếp hạng và trao thưởng, BTC sẽ thông báo bảng xếp hạng cho các em trong thời gian sớm nhất. Các em có thể xem chi tiết thể lệ Thế Vận hội tại đây: http://violympic.vn/news/detail/2391/25

Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi chặng đua 09 đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1174 · Branch · Slug: 1b8ee222acef78903a807ca6aa5c1363cf779570