Danh sách học sinh đạt giải tại vòng thi Quốc Gia Violympic năm hoc 2019-2020

03:13 03/07/2020

BTC Violympic Quốc gia trân trọng thông báo.

Sau khi hoàn thành kiểm tra hồ sơ từ các điểm thi của các tỉnh và check camera ở các điểm thi, BTC đã buộc phải hủy kết quả của một số học sinh vi phạm và có sự hỗ trợ từ giáo viên để hoàn thành bài thi.

BTC xin được chúc mừng các em học sinh có tên trong danh sách đạt giải vòng Quốc Gia Violympic năm học 2019 – 2020. 

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG, QĐ-FPT

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VÒNG QUỐC GIA.

DANH SÁCH TOP 100 THỬ THÁCH VÒNG QUỐC GIA MÔN TOÁN TIẾNG VIỆT.

DANH SÁCH TOP 100 THỬ THÁCH VÒNG QUỐC GIA MÔN TOÁN TIẾNG ANH.

DANH SÁCH TOP 100 THỬ THÁCH VÒNG QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ.

Các em học sinh cần kiểm tra và rà soát thông tin báo về để BTC sửa đổi thông tin in trên Giấy chứng nhận trước 18h ngày 06/07/2020. Sau 18h ngày 06/07/2020 bất kỳ thay đổi nào của học sinh, BTC sẽ không nhận chỉnh sửa.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1174 · Branch · Slug: 1b8ee222acef78903a807ca6aa5c1363cf779570