Thông báo mở vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố Violympic năm học 2019-2020

05:05 15/06/2020

Đúng 8h00 sáng mai ngày 16/06/2020, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố qua Internet năm học 2019 – 2020. 

Thời gian

  • Mỗi bài thi sẽ kéo dài 45 phút
  • Tất cả các môn thi: Từ 08h00 – 18h00 các ngày 16/06/2020 đến 19/06/2020. Ca thi và mã thi cụ thể sẽ do từng đơn vị tổ chức cấp Tỉnh/Thành phố tạo và cấp cho học sinh thi tập trung tại đơn vị mình.
  • Các học sinh không thi tập trung tại các đơn vị sẽ thi sau 19h ngày 19/06/2020 khi hệ thống mở tự do không cần mã.

Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187