Violympic thông báo bảo trì hệ thống

06:34 10/01/2020

Kính gửi: Các Thầy/ Cô giáo, các em Học sinh yêu quý

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các thầy cô và các em trong thời gian vừa qua.

Nhằm đảm bảo chất lượng hệ thống cho vòng thi cấp Trường năm học 2019 – 2020, BTC Violympic xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì hệ thống như sau:

  • Hệ thống thi trực tuyến sẽ khóa thi để nâng cấp trong khoảng thời gian: từ 11h00 đến 12h00 sáng 10/01/2020.
  • Hệ thống tạo ca thi của giáo viên sẽ khóa tạo ca từ: 08h00 – 12h00 sáng 10/01/2020.

Sau thời gian trên hệ thống sẽ hoạt động bình thường.

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Thầy/Cô và các Em cho bất kỳ sự bất tiện nào!

Trong thời gian bảo trì hệ thống mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1138 · Branch · Slug: 7db577ffa01a70a2033222069601dccfbd8d81ef