Thông báo mở vòng thi số 6 Violympic Toán Tiếng Việt

08:08 23/12/2019

Môn Toán Tiếng Việt tiếp tục mở vòng thi mới ngày 24/12/2019

Đúng 8h30 sáng mai ngày 24/12/2019, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 6 môn Toán Tiếng Việt qua Internet năm học 2019 – 2020. 

Tại vòng thi số 6 này BTC sẽ tiến hành thống kê xếp hạng và trao thưởng, các em có thể xem chi tiết tại đây: http://violympic.vn/news/detail/1228/22

Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi số 6 đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf