none

Thông báo mở vòng thi số 5 Violympic Toán Tiếng Việt

04:20 02/12/2019

Môn Toán Tiếng Việt tiếp tục mở vòng thi mới ngày 03/12/2019

Đúng 8h30 sáng mai ngày 03/12/2019, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 5 môn Toán Tiếng Việt qua Internet năm học 2019 – 2020. 

Tại vòng thi số 5 này BTC sẽ tiến hành thống kê xếp hạng và trao thưởng, các em có thể xem chi tiết tại đây: http://violympic.vn/news/detail/1121/22

Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi số 5 đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938