Thông báo mở vòng thi số 3 Violympic Vật Lí

04:30 04/11/2019

Môn Vật lí tiếp tục mở vòng thi mới ngày 05/11/2019

Đúng 8h30 sáng mai ngày 05/11/2019, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 3 môn Vật lí qua Internet năm học 2019 – 2020. 

Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi số 3 đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf