none

Thông báo mở vòng thi số 2 Violympic Toán Tiếng Anh

04:29 07/10/2019

Môn Toán Tiếng Anh tiếp tục mở vòng thi mới ngày 08/10/2019

Đúng 8h30 sáng mai ngày 08/10/2019, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 2 môn Toán Tiếng Anh qua Internet năm học 2019 – 2020. 

Chúc các em học sinh tiếp tục tham gia dự thi vòng thi số 2 đạt kết quả tốt nhất. 

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.324 · Branch · Slug: 844d2b56b736ea0d251b5eb0e8f5e090f545d480